Ψυχοφυσιολογία

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Η σχέση εγκεφάλου και συμπεριφοράς
 • Εξειδικεύσεις του ανθρώπινου εγκεφάλου – Ψυχοφυσιολογικές ασυμμετρίες (Εγκεφαλική εξειδίκευση και κυριαρχία. Ανατομία και φυσιολογία των ημισφαιρικών διαφορών. Διαφορές μεταξύ των φύλων).
 • Αριστεροχειρία: Η πιο γνωστή ασυμμετρία της συμπεριφοράς – Περιγραφή του φαινομένου – Εκπαιδευτικές προεκτάσεις.
 • Εγκεφαλική ασυμμετρία και αναπτυξιακές διαταραχές.
 • Εγκεφαλική ασυμμετρία και εκπαίδευση.
 • Ορμόνες και συμπεριφορά
 • Αλληλεπιδράσεις νευρικού και ενδοκρινικού συστήματος με τη συμπεριφορά

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές το πώς ορισμένες εξειδικεύσεις της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού και ιδιαίτερα του ανθρώπινου εγκεφάλου μπορούν να επηρεάζουν τις γνωστικές ικανότητες και εν γένει τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Έτσι θα μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση του παιδιού, ευκολότερη ανίχνευση των αδυναμιών του και την αξιοποίηση των ικανοτήτων του.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Βιβλία- κείμενα (Text/books)

 • Kandel, E., Schwartz, J., & Jessel, T. (2002) Νευροεπιστήμη και Συμπεριφορά. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 • Kolb B. & Whishaw, I. (2009). Εγκέφαλος και Συμπεριφορά (Επιμ & Συντονισμός Ελλην. Έκδοσης Α. Kαστελλάκης & Γ. Παναγής), τόμος 2. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Γ. & Χ. Πασχαλίδης.

Online readings/courses

Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος

 • Βιολογική ψυχολογία / Kalat James W. Καστελλάκης Ανδρέας Α. Χρηστίδης Δ. Α. . - 5η έκδ. Αθήνα : Έλλην , 1999

Άρθρα (Articles)

 • Βλάχος, Φ. (1999). Εκπαιδευτικές δυνατότητες και ρυθμοί μάθησης των                 αριστερόχειρων παιδιών. Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής Επιστημών του               Ανθρώπου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τόμος 1, 249-261.
 • Μεταλλίδου, Π., Μπονώτη, Φ. & Βλάχος, Φ. (2003). Σχεδιαστικές επιδόσεις, μεταγνωστικές εμπειρίες και προτίμηση χεριού σε παιδιά Δημοτικού. Στο Α. Ευκλείδη, Α. Λεονταρή, & Μ. Τζουριάδου (Επιμ. Εκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας, Τόμος 1, 205-229.
 • Βλάχος, Φ. (2008). Πλευρίωση και γνώση: Η συμβολή των Ελλήνων επιστημόνων. Ελεύθερνα: Επιστημονική Επετηρίδα Τμήμ. Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, 4, 23-39.
 • Βλάχος, Φ. & Ανδρέου, Γ. (2009). Εγκεφαλική ασυμμετρία και εκπαίδευση. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 54, 61-81.
 • Vlachos, F., Gaillard, F., Vaitsis, K. & Karapetsas, A. (2013). Developmental risk: Evidence from large non right-handed samples. Child Development Research, 2013, Article ID 169509, 10 pages, 2013. doi:10.1155/2013/169509.
 • Vlachos, F., Andreou, E., Delliou, A. & Agapitou, P. (2013). Dyslexia and hand preference in secondary school students. Psychology & Neuroscience, 6, 67-72.
 • Vlachos, F. Andreou, E., Delliou, A. (2013). Brain hemisphericity and developmental dyslexia. Research in Developmental Disabilities, 34, 1536-1540.
 • Vlachos, F. & Karapetsas, A. (1999). A developmental study of handedness in Down syndrom pupils. Perceptual & Motor Skills, 88, 427-428.
 • Vlachos, F., & Bonoti, F. (2004). Left- and right-handed children’s drawing performance: Is there any difference? Laterality, 9, 397-409.
 • Vlachos, F. & Bonoti, F. (2004). Handedness and writing performance. Perceptual &   Motor Skills, 98, 815-824.

 

Ταινίες (Films)

https://www.youtube.com/watch?v=JQEiux-AOzs

https://www.youtube.com/watch?v=VrLRaF6HeMg

https://www.youtube.com/watch?v=pRrqFXEvzWg

https://www.youtube.com/watch?v=iL4NB8T1lM8

https://www.youtube.com/watch?v=NPvMUpcxPSA

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Άμεση διδασκαλία σε συνδυασμό με το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας.

Ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Εξετάσεις

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Φίλιππος Βλάχος, Καθηγητής

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Προπτυχιακοί φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Προπτυχιακοί φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Προπτυχιακοί φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Σημειώσεις μαθήματος
 • Βλάχος Φ. (2011) Αριστεροχειρία μύθοι και πραγματικότητα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χριστοδουλίδη
 • Παπαδάτος Ι. (2011). Ψυχοφυσιολογία. Αθήνα: Εκδ. Παρισιάνου  

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Κανένα