10. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η επεξεργασία των πληροφοριών από τα εγκεφαλικά ημισφαίρια,

Η εκπαίδευση των ημισφαιρίων και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας