9. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Προτίμηση χεριού και κατεύθυνση γραμμών,

Προτίμηση χεριού και σχεδιαστική επίδοση,

Σχεδιαστικές επιδόσεις, μεταγνωστικές εμπειρίες και προτίμηση χεριού,

Η γραφή, οι δυσκολίες της και η σχέση με την προτίμηση χεριού