8. ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΙΑ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι αριστερόχειρες ή οι δεξιόχειρες είναι περισσότερο έξυπνοι;,

Η ανάπτυξη των οπτικοκινητικών δεξιοτήτων στο δεξιόχειρο και στο αριστερόχειρο παιδί,

Διαφορές μεταξύ ομάδων στη νοημοσύνη και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων