7. ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Ο ρόλος του αριστερού και του δεξιού ημισφαιρίου στην παθολογία,

Κλινικές παρατηρήσεις,

Συμπεριφοριστικές και ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες,

Αριστεροχειρία και ψυχιατρικές διαταραχές