6. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Εγκεφαλική ασυμμετρία και μαθησιακές δυσκολίες,

Εγκεφαλική ασυμμετρία και δυσλεξία,

Αριστεροχειρία και αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές,

Εγκεφαλική πλευρίωση και αυτισμός,

Αριστεροχειρία και νοητική καθυστέρηση,

Αριστεροχειρία και τραυλισμός