5. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Γνωστικές διαφορές μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων ατόμων,

Γνωστικές διαφορές μεταξύ των φύλων,

Εγκεφαλική οργάνωση, φύλο και προτίμηση χεριού