2. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΧΕΡΙΟΥ

Πλευρίωση,

Το φυσιολογικό υπόβαθρο της κυριαρχίας του χεριού,

Προτίμηση χεριού: μια κινητική ασυμμετρία με προεκτάσεις