7η ενότητα: Μεταφεμινισμός
  • Θα εξεταστούν οι περισσότερο πρόσφατες εξελίξεις και οι αντιδράσεις εναντίον του φεμινισμού, και γενικά η συζήτηση και η διαμάχη γύρω από τις αρχές και τις πρακτικές του φεμινισμού σήμερα.