1η θεματική ενότητα: Οι Σπουδές φύλου και η λογοτεχνία ως γνωστικά αντικείμενα
  • Εισαγωγή στο μάθημα, στις Σπουδές φύλου και τη λογοτεχνία ως γνωστικά αντικείμενα. Θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους λειτουργούν η φεμινιστική πολιτισμική κριτική και οι θεωρίες για το έμφυλο υποκείμενο ως μεθοδολογικά εργαλεία για την προσέγγιση της λογοτεχνίας.
  • Παράδειγμα ανάγνωσης ποιητικού κειμένου από την προοπτική του φύλου: «Το ψοφίμι» του Κ. Μπωντλαίρ.