Συστήματα αισθητήρων

Η Θεματική Ενότητα έχει ως στόχο τη σύνδεση των προηγούμενων Θ.Ε. και την παρουσίαση συστημάτων αισθητήρων, από τη σύλληψη ως την υλοποίηση και αξιοποίηση τους.