Βιο-αισθητήρες και αρχές λειτουργία τους

Η Θεματική Ενότητα αφορά τους Βιο-αισθητήρες ως εξειδίκευση των αισθητήρων και η μελέτη των χημικών και βιολογικών διεργασιών που αξιοποιούνται για ανίχνευση.