Είδη αισθητήρων και τεχνολογία αισθητήρων

Η Θεματική Ενότητα ασχολείται γενικά με τον αισθητήρα ως όργανο μέτρησης, παρατήρησης ή/και εντοπισμού. Παρουσιάζονται τα γενικά θέματα που αφορούν τους αισθητήρες, καθώς και οι τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται προκειμένου να υλοποιηθούν. Επιπλέον παρουσιάζεται η βασική δομή των αισθητήρων, με κύρια έμφαση στον μορφοτροπέα (transducer).