Μεθοδολογία μετρήσεων

Η Θεματική Ενότητα αφορά τη θεμελίωση της μεθοδολογίας μετρήσεων, και γενικότερα της μέτρησης φυσικών μεγεθών. Στόχος είναι να εξοικοιωθεί ο φοιτητής με την ορολογία και τις παραμέτρους οι οποίες θα τον βοηθήσουν να λαμβάνει αξιόπιστα αποτελέσματα κατά την μέτρηση. Η μεθοδολογία μετρήσεων αποτελεί τη θεμέλιο λίθο των αισθητήρων.