Θεωρία θετικών και μη αρνητικών πινάκων

Θεωρία Perron Frobenius και εφαρμογές της στη θεωρία γραφημάτων