Εφαρμογές μερικών διαφορικών εξισώσεων σε επεξεργασία εικόνας και μοντελοποίηση βιολογικών συστημάτων

Αριθμητική επίλυση μερικών διφορικών εξισώσεων (ΜΔΕ).

Εφαρμογές ΜΔΕ σε επεξεργασία ιατρικών εικόνων (αποθορυβοποίηση, τμηματοποίηση, ενεργά περιγράμμτα).

Εφαρμογές ΜΔΕ σε βιολογικά συστήματα (διάχυση, μοντελοποίηση κυτταρικών πληθυσμών).