Θεωρία Χάους
  • Εισαγωγή. Διακλαδώσεις. Η λογιστική εξίσωση, διακλαδώσεις με διπλασιασμό περιόδου και χάος. Η παγκόσμια σταθερά του Feigenbaum. Το θεώρημα του Sarkovskii. Η εξίσωση Van der Pol και οι διακλαδώσεις Hopf. Παράξενοι ελκυστές.