Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων 1ης τάξης (συνέχεια)
  • Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων 1ης τάξης (συνέχεια). Δεσμοί, σπείρες και σάγματα. Ευστάθεια – αστάθεια και περιγραφή τους με τη βοήθεια πινάκων. Οριακοί κύκλοι. Επίλυση συστημάτων Δ.Ε. με τη χρήση Excel και Maxima.