Η επίλυση της εξίσωσης διαφορών 2ης τάξης
  • Η επίλυση της εξίσωσης διαφορών 2ης τάξης. Η λογιστική εξίσωση ως εξίσωση διαφορών. Μοντέλο του Samuelson. Γραμμικές προσεγγίσεις σε μη γραμμικές εξισώσεις διαφορών. Μοντέλο ανάπτυξης σε διακριτό χρόνο. Επίλυση εξισώσεων διαφορών με τη χρήση του Maxima.