Διακριτά Δυναμικά Συστήματα (συνέχεια)
  • Διακριτά Δυναμικά Συστήματα (συνέχεια). Η επίλυση της εξίσωσης διαφορών 1ης τάξης. Το πρόβλημα του ανατοκισμού. Εξοφλητικό επιτόκιο, εσωτερικό επιτόκιο απόδοσης.