Διακριτά Δυναμικά Συστήματα
  • Διακριτά Δυναμικά Συστήματα. Κατηγοριοποίηση των Δ.Δ.Σ. Το πρόβλημα αρχικών συνθηκών. Το μοντέλο του ιστού της αράχνης. Ισορροπία και ευστάθεια των Δ.Δ.Σ.