Συνεχή Δυναμικά Συστήματα
  • Συνεχή Δυναμικά Συστήματα. Ορισμοί. Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις 1ης τάξης. Ανατοκισμός. Ισοκλινείς. Δ.Ε. χωριζόμενων μεταβλητών. Μοντέλα διάδοσης. Φασικός χώρος.