Εισαγωγή στην Οικονομική Δυναμική
  • Εισαγωγή στην Οικονομική Δυναμική. Μια πρώτη γνωριμία με τις έννοιες που θα μελετήσουμε στα επόμενα μαθήματα, όπως: Μη γραμμικότητα, πολλαπλά σημεία ισορροπίας, τοπική ευστάθεια, χάος. Γνωριμία με τα σύγχρονα εργαλεία ποσοτικής έρευνας: Excel και Maxima.