ΤύποςΌνομα ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
01.Γ.Π. Εισαγωγή - Μέθοδοι Κλινικής εξέτασης.ppt 407.5 KB31-03-2018
02.Γ.Π. Θερμοπαθολογία.ppt 2.51 MB31-03-2018
03.Γ.Π. Συλλογή και διαχείριση βιολογικών υλικών.ppt 11.32 MB31-03-2018
04.Γ.Π. Αιμοληψία και συλλογή αίματος.ppt 1.68 MB31-03-2018
05.Γ.Π. Γενική Εξέταση Αίματος.ppt 3.11 MB31-03-2018
06.Γ.Π. Στοιβάδες & Χροιά πλάσματος & Ολικές Πρωτεϊνες.ppt 768.5 KB31-03-2018
07.Γ.Π. Διαταραχές μάζας ερυθροκυττάρων.ppt 315.5 KB31-03-2018
08.Γ.Π. Μορφολογία ερυθροκυττάρων.ppt 2.62 MB31-03-2018
09.Γ.Π. Έγκλειστα ερυθροκυττάρων.ppt 2 MB31-03-2018
10.Γ.Π. Διαταραχές αριθμού λευκών και λευκοκυτταρικός τύπος.ppt 1.93 MB31-03-2018
11.Γ.Π. Έγκλειστα λευκοκυττάρων.ppt 1.21 MB31-03-2018
12.Γ.Π. Διαταραχές αιμοπεταλίων.ppt 198 KB31-03-2018
13.Γ.Π. Διαταραχές αιμόστασης.ppt 527.5 KB31-03-2018
15.Γ.Π. Ανάλυση ούρου (Φυσικές ιδιότητες).ppt 918.5 KB01-05-2018
16.Γ.Π. Ανάλυση ούρου (Χημικές ιδιότητες).ppt 663.5 KB01-05-2018
17.Γ.Π. Ανάλυση ούρου (Εξέταση ιζήματος).ppt 24.45 MB01-05-2018
18.Γ.Π. Δείκτες ηπατικής λειτουργίας.ppt 417 KB01-05-2018
19.Γ.Π. Δείκτες μυϊκής βλάβης.ppt 201.5 KB01-05-2018
20.Γ.Π. Δείκτες νεφρικής λειτουργίας.ppt 869 KB01-05-2018
21.Γ.Π. Έλεγχος παγκρέατος.ppt 224.5 KB01-05-2018
22.Γ.Π. Ca,P.ppt 254 KB01-05-2018
23.Γ.Π. K, Na.ppt 218 KB01-05-2018
24.Γ.Π. Φυσική εξέταση του Αλόγου.ppt 8.72 MB01-05-2018
25.Γ.Π. Ιδιαιτερότητες φυσικής εξέτασης αγελάδας.ppt 387.5 KB01-05-2018
3.1.Βιβλιογραφία_Κριτσέπη & Οικονομίδης_Ερυθρόγραμμα.pdf 584.68 KB31-03-2018
3.2.Βιβλιογραφία_Κριτσέπη &Οικονομίδης_Λευκόγραμμα.pdf 2.39 MB31-03-2018
3.3.Βιβλιογραφία_Christopher_Μετάφραση Αθανασίου_Ανάλυση ούρου.pdf 236.47 KB31-03-2018
3.4.Βιβλιογραφία_Αλατζάς και συν_Ιζημα ούρου.pdf 792.33 KB01-05-2018
3.5.Βιβλιογραφία_Θερμοπαθολογία.pdf 435.08 KB01-05-2018
3.6.Βιβλιογραφία_Κλινική εξέταση αλόγου.pdf 181.35 KB01-05-2018