ΤύποςΌνομα ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
1. Pruritic skin diseases.ppt 59 KB26-09-2006
1.1. Canine bacterial skin diseases-Part I.ppt 2.18 MB25-10-2006
1.1. Canine bacterial skin diseases-Part II.ppt 2.01 MB25-10-2006
1.10. Canine flea allergic dermatitis.ppt 186.5 KB04-10-2006
1.11. Manifestations of pruritus in cats.ppt 1.03 MB23-11-2006
1.12. Feline allergic dermatitides.ppt 670.5 KB04-10-2006
1.2. Canine Malassezia dermatitis.ppt 154.5 KB26-09-2006
1.3. Canine sarcoptic mange.ppt 66 KB26-09-2006
1.4. Canine and feline otodectic mange.ppt 70 KB03-10-2006
1.5. Canine and feline irritant contact dermatitis.ppt 908.5 KB04-10-2006
1.6. Canine hot-spot.ppt 55 KB04-10-2006
1.7. Canine lick acral dermatitis.ppt 215.5 KB04-10-2006
1.8. Canine atopic dermatitis.ppt 2.62 MB04-10-2006
1.9. Canine adverse food reactions.ppt 459 KB04-10-2006
2. Hypotrichotic-alopecic skin diseases.ppt 42.5 KB04-10-2006
2.1. Canine and feline dermatophytosis.ppt 1.9 MB04-10-2006
2.2. Canine demodicosis.ppt 692 KB02-11-2006
2.3. Canine post-clliping alopecia.ppt 818 KB02-11-2006
2.4. Spontaneous symmetric hypotrichosis-alopecia in cats.ppt 345 KB23-11-2006
3. Keratinization disorders.ppt 46 KB23-11-2006
3.1. Canine seborrhea.ppt 1.1 MB23-11-2006
3.2. Canine leishmaniosis.ppt 1.41 MB23-11-2006
3.3. Feline acne.ppt 41 KB23-11-2006
4. Macular, papular and pustular skin diseases.ppt 51 KB23-11-2006
4.1. Canine impetigo.ppt 169.5 KB23-11-2006
4.2. Canine and feline pemphigus folliaceus.ppt 2.35 MB23-11-2006
4.3. Canine and feline drug eruption.ppt 618 KB21-12-2006
5. Skin diseases with draining tracts.ppt 39 KB21-12-2006
5.1. Feline hypodermatitis-abscesses.ppt 39.5 KB21-12-2006
5.2. Juvenile cellulitis.ppt 41.5 KB21-12-2006
6. Ulcerative-erosive skin diseases.ppt 2.8 MB21-12-2006
7. Pigmentary abnormalities.ppt 442.5 KB21-12-2006
8. Cutaneous lumps and swellings.ppt 38.5 KB21-12-2006
8.1. Urticaria-angioedema.ppt 55 KB21-12-2006
8.2. Canine and feline squamous cell carcinoma.ppt 181 KB21-12-2006
8.3. Canine sebaceous gland tumors.ppt 124 KB21-12-2006
8.4. Feline post-vaccination sarcoma.ppt 55 KB21-12-2006
8.5. Canine lipoma.ppt 115 KB21-12-2006
8.6. Canine and feline mast cell tumor.ppt 101.5 KB21-12-2006
8.7. Canine histiocytoma.ppt 201.5 KB21-12-2006
9. Canine and feline otitis externa.ppt 1.69 MB22-12-2006