Αρχειοθετημένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
Uncertainty Quantification in Engineering Science (MHXB124)Costas PapadimitriouA+ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (MHXB113)Γεώργιος ΣαχαρίδηςA+