Αρχειοθετημένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
Cartographie thématique appliquée en démographie (U44)Μιχαήλ ΑγοραστάκηςA- 
Démographie spatiale (U46)Μιχαήλ ΑγοραστάκηςA- 
Mobilité et peuplement (U511)Andre QuesnelA+ 
Prospective Strategique (U5.3/U5.4/U5.5/U5.6)Διάφοροι ΔιδάσκοντεςA+ 
Διαχείριση Αποβλήτων (MHXA307)Σοφία Μπακοπούλου, Αικατερίνη Παπαοικονόμου, Σταυρούλα ΤσιτσιφλήA- 
Δραστηριότητες Ελεύθερου Χρόνου και Αστική Αναγέννηση (MHXA183)Αλέξιος Δέφνερ (υπεύθυνος), Ευαγγελία Ψαθά
Περιβαλλοντική Τοξικολογία (MHXA199)Χριστίνα ΕμμανουήλA-