ΠεριγραφήΤο περιβαλλοντικό ζήτημα και η σχέση της κοινωνίας με τη φύση

Υποβάθμιση του περιβάλλοντος

Κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα

Ανακύκλωση

Βιολογικά προϊόντα

Κλιματική αλλαγή και τρύπα του όζοντος

Προστατευόμενες Περιοχές

Βιοποικιλότητα

 

Η ιστορία του πεδίου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

Παιδαγωγικές μέθοδοι στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Συσχετισμοί επαγωγικών όρων

Εννοιολογικοί χάρτες

Προσδιορισμός οικολογικού αποτυπώματος (προσομοίωση)

Ιστοεξερεύνηση

Ομάδες ειδικών

Παιχνίδι ρόλων

Παιχνίδι προσομοίωσης

Έρευνα γνώμης

Μελέτη κυκλοφορίας οχημάτων

Επιτόπια μελέτη (πάρκο)

Παιδαγωγικά σενάρια

Μέθοδος project

 

Επισκόπηση εκπαιδευτικού υλικού

 

Τρόποι αξιολόγησης

Ομαδική εργασία (50%) και τελική γραπτή εξέταση (50%)