ΠεριγραφήΝα γίνουν γνωστές οι σύγχρονες θεωρητικές πτυχές των Πλαστικών Τεχνών, τα πλαστικά συστατικά στοιχεία τους και συστατικά του έργου, οι έννοιες που σχετίζονται με τη φόρμα, και το νόημα του έργου και, παράλληλα να πειραματισθούν στα Μέσα και τις Μεθόδους Διδασκαλίας και στην εφαρμογή της πλαστικής διαδικασίας. Επίσης με τη δημιουργία συνθηκών έρευνας θέτονται σαφή προβλήματα ώστε να δοθεί στους φοιτητές–τριες η δυνατότητα να επενδύσουν στην προσωπική τους πρόθεση και να δημιουργήσουν πρωτότυπες πρότασεις (προϊόντα).  Τέλος θα αποκτήσουν στοιχεία αισθητικής καλλιέργειας και θα συγκροτήσουν τεκμηριωμένες αντιλήψεις για τη διδασκαλία των Πλαστικών τεχνών.