ΣτόχοιΣκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τις σύγχρονες θεωρητικές αντιλήψεις της Διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών και, παράλληλα, να πειραματιστούν στα Μέσα και τις Μεθόδους Διδασκαλίας του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. Οι φοιτητές/τριες αποκτώντας στοιχεία διδακτικής και συγκροτώντας τεκμηριωμένες αντιλήψεις για τη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών θα είναι σε θέση να αναλύουν, σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν αναλυτικά προγράμματα εικαστικής αγωγής, τα οποία θεωρούνται βασικά στον τομέα της Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο Μαθήματος- Θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στη Διδακτική και τη Διδασκαλία των Εικαστικών Τεχνών

- Η Ελεύθερη διδακτική προσέγγιση

- Η Καθοδηγούμενη διδακτική προσέγγιση

- Στάδια εξέλιξης του Παιδικού Σχεδίου

- Mορφολογικά στοιχεία του παιδικού σχεδίου και επιπτώσεις στη διδασκαλία

- Εισαγωγή στη Χρωματολογία

- Στοιχεία σύνθεσης

ΒοηθήματαΑραπάκη Ξ., 2000, «Ένα Καινοτομικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Σχεδίου στην Προσχολική Ηλικία: Από την ελεύθερη στην Καθοδηγούμενη Διδακτική Προσέγγιση», Εικαστική Παιδεία, τ. 16,  σ. 141-148

 Γκαγιώ Μ.Α., 2002,«Πλαστικές Τέχνες: Στοιχεία μιας Διδακτικής Κριτικής», Νεφέλη, Αθήνα

Αραπάκη Ξ.  & Κάτσιου-Ζαφρανά Μ., 2001,«Η Διερεύνηση της Εικαστικής Έκφρασης  των παιδιών του Νηπιαγωγείου στην Καθοδηγούμενη Διδακτική Παρέμβαση». Στο Ε. Κούρτη (Επιμ.) Η Έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση, τ.Α΄ Διδακτική Μεθοδολογία. Τυπωθήτω,  σ. 211-219

 

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασηςΔιδασκαλία:      Διάλεξη, Άσκηση

Αξιολόγηση:     Γραπτή  εργασία, Εξετάσεις στο τέλος του Εξαμήνου