Αρχειοθετημένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
is-innovation (DIB243)Δημήτρης Ιακωβίδης
m-learning / Ενισχυτική διδασκαλία στον Προγραμματισμό (DIB178)Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
Δημιουργική ομάδα A2rTEST (DIB227)Αθανάσιος Κακαρούντας