Αρχειοθετημένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Econophysics Επιχ Οικονομική (ANTMB128)Ηλίας Κεβόρκ
MSc ΕΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ANTMB111)ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ
MSc ΕΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/ΟΙΚ. ΦΥΣΙΚΗ - ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  (ANTMB204)ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ
NEKA Seminar (ANTMB168)Γεώργιος Σταμπουλής
Αγορά και Εκτίμηση Αξιών Ακίνητων - Real Estate (ΤΟΕ Master) (ANTMB114)ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
Δημόσια Οικονομική (ANTMB185)Μιχαήλ Ζουμπουλάκης - Χρήστος Κόλλιας
Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών (ANTMB181)ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ/ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Διοικητική Λογιστική Ι (ANTMB196)Αυγουστίνος Δημητράς
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ_2019-2020 (ANTMB225)ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ
Επιχειρησιακή Διαχείριση - Μετ/κό (ANTMB150)Γεώργιος Σταμπουλής
Ευρωπαϊκοί Θεσμοί (ANTMB201)ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
.
Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση (ANTMB212)Μιχαήλ Ζουμπουλάκης
.
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ANTMB155)ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Θεματα Διεθνους και Ευρωπαικης Πολιτικης (ANTMB175)Νικόλαος Κυριαζής
.
Θέματα Εργασίας, Απασχόλησης και Προσωπικού (MSc) (ANTMB179)Αθηνά Οικονόμου
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (ANTMB172)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) (ANTMB140)ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ (ANTMB221)ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΙΛΙΚΑ
Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc) (ANTMB148)Athina Economou
Οικονομικά του Τουρισμού και του Πολιτισμού (ANTMB166)Μιχαήλ Ζουμπουλάκης -Θεόδωρος Μεταξάς
.
ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική - Χρηματοοικονομική Διοίκηση (ANTMB115)Γεώργιος Ιατριδης
ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική - Χρηματοοικονομική Λογιστική (ANTMB222)Γεώργιος Ιατριδης
ΠΜΣ Λογιστική & Ελεγκτική - Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (ANTMB223)Γεώργιος Ιατριδης
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική (ANTMB121)Ηλίας Κεβόρκ
Χωρική Ανάπτυξη και Στρατηγικός Σχεδιασμός (ΤΟΕ Master) (ANTMB182)ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ και ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ