Αρχειοθετημένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάπτυξη και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία: Σύγχρονες θεωρήσεις και παρεμβάσεις (SEAB236)Ειρήνη Δερμιτζάκη - Φωτεινή Μπονώτη
Δημιουργικοί Πειραματισμοί με Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογίες και Περιβάλλον (SEAB235)Ηλίας Καρασαββίδης
Διεπιστημονική και Διδακτική Αξιοποίηση Έντυπου Παιδαγωγικού Υλικού (SEAB135)Τασούλα Τσιλιμένη
Έντυπο Παιδαγωγικό Υλικό: Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Έντυπου Παιδαγωγικού Υλικού (SEAB134)Τασούλα Τσιλιμένη
Ερευνώντας τον κοινωνικό κόσμο (SEAB224)Μαρία Βλαχάκη
ΠΑΙΧΝΙΔΙ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (SEAB234)Ελένη Μότσιου
Πολιτειότητα, Μαθηματική Εκπαίδευση και Κοινά (SEAB226)ANNA CHRONAKI
Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές του παιχνιδιού (SEAB231)Αικατερίνη Μιχαλοπούλου - Κώστας Μάγος
Ψηφιακό Παιδαγωγικό Υλικό: Διεπιστημονική Προσέγγιση & Παιδαγωγική Αξιοποίηση (SEAB188)Άννα Χρονάκη