Αρχειοθετημένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διδασκαλία και μάθηση με ΤΠΕ − Ανάπτυξη διδακτικού υλικού (SEAA207)Παναγιώτης Πολίτης & Βασίλειος Κόλλιας
Διδασκαλία και Μάθηση στα Μαθηματικά: Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού (SEAA153)Τριαντάφυλλος Α. Τριανταφυλλίδης
Εκμάθηση λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας (SEAA221)Βασίλειος Σταυρόπουλος
Εκμάθηση λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας (2018-2019) (SEAA262)Βασίλειος Σταυρόπουλος
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (SEAA100)Vassilis Kollias
.
Κοινωνία και Εκπαιδευτική Πολιτική – Συγκριτική μελέτη δομών, διοίκησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικών συστημάτων στον ευρωπαϊκό χώρο (SEAA266)Αριστοτέλης Ζμας
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (SEAA208)Αντώνιος Σμυρναίος
Ομαδοκεντρική διδασκαλία και συνεργατική μάθηση (SEAA204)Σταυρούλα Καλδή
Σεμινάριο για την εκμάθηση εργαλείων ανάπτυξης και χρήσης εκπαιδευτικού ψηφικού υλικού (SEAA281)Παναγιώτης Πολίτης
Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού στη Λογοτεχνία (SEAA228)ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΡΟΥΣΗ
Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Μάθηση και στην Εκπαιδευτική Πράξη (SEAA205)Διαμάντω Φιλιππάτου