Σεμινάριο Πέμπτης 21 Φεβρουαρίου
- Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019 -

Στη δεύτερη συνάντηση του σεμιναρίου θα συζητήσουμε το κείμενο του Robin Cormack για τις αχειροποίητες εικόνες από το βιβλίο του Writing in Gold. Byzantine Society and its Icons, London 1985, που έχει αναρτηθεί στο eclass.