Ανάρτηση πέντε υποενοτήτων και της βιβλιογραφίας
- Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 -


Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ανάρτησα μόλις στα Έγγραφα σε ειδικό φάκελο με τα αρχεία των ενοτήτων της εικονικής έκθεσης πέντε υποενότητες και τη βιβλιογραφία. Οι άλλες πέντε θα αναρτηθούν γύρω στις 8 μ.μ. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά όπως θα διαπιστώσετε η επιμέλεια των λημμάτων και η οργάνωση της βιβλιογραφίας ήταν εξαιρετικά επίπονη και απίστευτα χρονοβόρα. Παρακαλώ να ελέγξετε τα λήμματά σας, να δείτε αν συμφωνείτε με τις αλλαγές που έκανα και να τσεκάρετε τις βιβλιοραφικές σας παραπομπές. Όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν τα κείμενά τους, θα μπορούν να το κάνουν, αλλά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα μετά την παρουσίαση της Τετάρτης.  

Σας ευχαριστώ γγια την κατανόηση, Γ.Β.