Έναρξη μαθημάτων και ημερολόγιο συναντήσεων
- Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018 -

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι,

Έπειτα από την εναρκτήρια εισαγωγική συνάντηση στις 14 Φεβρουαρίου, αναρτήθηκε στο ημερολόγιο του σεμιναρίου η σειρά των συναντήσεων, οι ομιλητές και οι τίτλοι των ομιλιών.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας,

Βασιλική Γιακουμάκη, Ιωάννης Βαραλής