Νέα ώρα μαθήαμτος
- Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017 -

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ανακοινώνω ότι από αυτήν την εβδομάδα, το σεμινάριό μου θα γίνεται κάθε Πέμπτη 6-9 μ.μ.

Σας χαιρετώ, Γ. Βαραλής