Βιβλίο Χ. και Λ. Μπούρα
- Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015 -

Αγαπητές συνάδελφοι,

Όσες επικεντρώνεστε στην Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, καθώς και στα κοντινά νησιά, καλό θα ήταν να αποδελτιώσετε και το βιβλίο των Χ. και Λ. Μπούρα, Η ελλαδκή ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα, Αθήνα 2002. Στο συγκεκριμένο πόνημα, η βιβλιογραφία είναι εξαντλητική και αναφέρονται οι παραπομπές στις επιγραφές που υπάρχουν. Μην δανειστείτε όμως το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί στη Βιβλιοθήκη του ΠΘ υπάρχει μόνον ένα αντίτυπο.

Σας χαιρετώ, Γ. Βαραλής