Θέματα χορηγίας στη βυζαντινή αρχιτεκτονική

Ιωάννης Βαραλής

Περιγραφή

Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε δύο θεματικούς άξονες: αφενός στις γραπτές πηγές που αναφέρουν χορηγούς και αφιερωτές εκκλησιών και αφετέρου στις σωζόμενες αφιερωματικές επιγραφές εκκλησιαστικών οικοδομημάτων.

Κωδικός: SEAD343
Κατηγορία: Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο