για το σεμινάριο της Πέμπτης 15/5
- Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014 -

Αγαπητά μέλη του σεμιναρίου,

Ενδεχομένως αύριο να καθυστερήσει λίγο η έναρξη του σεμιναρίου μας επειδή ο Πρύταης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κάλεσε όλους τους Προέδρους των Τμημάτων στη συνεδρίαση της Συγκλήτου που αρχίζει στη 1.00. Πρόθεσή μου είναι να φύγω στις 3.00 και το σεμινάριο να αρχίσει κανονικά στην ώρα του Ίσως όμως να χρειαστεί να φύγω λίγο αργότερα.

Μαρία Βασιλάκη