Το πορτραίτο του καλλιτέχνη στη βενετοκρατούμενη Κρήτη

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Περιγραφή

Οι κρητικές εικόνες που έχουν σωθεί και χρονολογούνται από τον 15ο μέχρι και τον 17ο αιώνα διασώζουν έναν εντυπωσιακό αριθμό υπογραφών των ζωγράφων τους. Οι υπογραφές αυτές οδηγούν σε ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις για το ρόλο του ζωγράφου στην κοινωνία της βενετοκρατούμενης Κρήτης. Παράλληλα, τα έγγραφα της εποχής δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική δραστηριότητα των κρητικών ζωγράφων (π.χ. συμβόλαια παραγγελιών) αλλά και για την προσωπική τους ζωή και την κοινωνική τους θέση.

Κωδικός: SEAD285
Κατηγορία: Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις