σεμινάριο Πέμπτης 10 Απριλίου
- Δευτέρα, 07 Απριλίου 2014 -

Αγαπητά μέλη του σεμιναρίου,

 

Για το σεμινάριο της Πέμπτης 10 Απριλίου θέλω όλοι και όλες να ετοιμάσετε μια παρουσίαση 10 λεπτών για το θέμα που αναλάβατε να εκπονήσετε ως τελική εργασία. 

Μαρία Βασιλάκη