Συνάντηση 30 Μαίου
- Κυριακή, 29 Μαΐου 2016 -

Γισ λόγους ανωτέρας βίας η αυριανή συνάντηση αναβάλλεται για την άλλη Δευτέρα 6/6 (6-9 μμ). Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι λάβατε το μήνυμα.