Επιφανειακή έρευνα και αρχαιολογία του τοπίου

Γιάννης Λώλος

Περιγραφή

Οι συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες επιφανείας στον ελλαδικό χώρο ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και πολλαπλασιάστηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Παρά τις σημαντικές αποκλίσεις και διαφορές μεταξύ των ερευνών, ένας κοινός και βασικός τους στόχος είναι η ανασύνθεση της ιστορίας των εκάστοτε περιοχών σε διαχρονική βάση κυρίως μέσα από την εξέταση των υλικών καταλοίπων. Στο σεμινάριο αυτό θα παρακολουθήσουμε όλη την διαδικασία, από την αρχική επιλογή των περιοχών και το σχεδιασμό της έρευνας, στις μεθόδους που εφαρμόζονται στο πεδίο, την επεξεργασία του υλικού, και την ερμηνεία των δεδομένων, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο τέλος θα επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε τις αρχαιολογικές ιστορίες διαφόρων περιοχών όπως προέκυψαν από τις επιφανειακές τους έρευνες και να εκτιμήσουμε συνολικά τα προτερήματα αλλά και τους περιορισμούς της επιφανειακής έρευνας. Σημαντικό εργαλείο για την χαρτογράφηση, επεξεργασία και απεικόνιση χωρικών δεδομένων είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πλ

Περισσότερα  
Κωδικός: SEAD245
Κατηγορία: Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις