Συνάντηση της Δευτέρας 9 Μαίου
- Τρίτη, 19 Απριλίου 2016 -

Για την επόμενη συνάντηση του σεμιναρίου (μετά το Πάσχα) παρακαλείσθε να έχετε διαβάσει τα άρθρα αρ. 15-18 στο corpus (αφαίρεσα το άρθρο του Forbes και επαναρίθμησα τα υπόλοιπα άρθρα) για να τα συζητήσουμε. Επίσης καλείσθε να παρουσιάσετε στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα στην ύπαιθρο (γεωργία, κτηνοτροφία, λατόμηση κλπ.) που τυχόν προέκυψαν από τις επιφανειακές έρευνες που έχετε αναλάβει.