Θέματα παρουσιάσεων ανά συμμετέχοντα
- Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 -

Μόλις ανάρτησα τα θιέματα παρουσιάσεων ανά συμμετέχοντα και τις ημερομηνίες της παρουσίασης.