Η αρχαιολογία της ελληνιστικής πόλης

Γιάννης Λώλος

Περιγραφή
Στο σεμινάριο θα επιχειρήσουμε μια ανατομία της ελληνιστικής πόλης, με έμφαση στη χωροτακτική της οργάνωση και στα συστατικά της μέρη. Με αφορμή συγκεκριμένα παραδείγματα από τον ελληνιστικό κόσμο (παλαιές και νέες πόλεις και πρωτεύουσες των ελληνιστικών βασιλείων) θα συζητήσουμε το σχεδιασμό και πολεοδομικό κάνναβο των πόλεων, τη συνήθη διμερή τους διαίρεση (ακρόπολη και κάτω πόλη), τα τείχη και την έκταση του τειχισμένου χώρου, τις χρήσεις γης, την αγορά, τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, τις οδούς και τις συνοικίες, τα ανακτορικά συγκροτήματα και τις οικίες, τα αστικά ιερά, τα καταστήματα και τους εργαστηριακούς χώρους. Υπάρχει τελικά ένας αναγνωρίσιμος τύπος ελληνιστικής πόλης, ποιός ή ποιοί είναι οι κοινοί παρονομαστές των εκατοντάδων πόλεων αυτής της περιόδου αλλά και πώς αλλάζει η μορφή της πόλης μέσα από τη διάχυσή της στη Μεσόγειο; Η θεώρηση της εξέλιξης της πόλης από τα τέλη του 4ου μέχρι τον 1ο αι. π.Χ. θα γίνει σε συνάφεια με τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές δομές κα
Περισσότερα  
Κωδικός: SEAD208
Κατηγορία: Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις