Εξετασεις 27-1-2017
- Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017 -

Οι εξετάσεις της Παρασκευής 27-1-2017 θα διεξαχθούν κανονικά και σύμφωνα με το πρόγραμμα 19.00-21.00.

Αναφορικά με την ύλη των εξετάσεων: οι εξετάσεις θα είναι μια μελέτη περίπτωσης. Θα σας δοθεί μία περιγραφή μαθητή και ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή θα πρέπει να οργανώσετε άνα σχέδιο μαθήματος (στόχοι - δραστηριότητες - μέθοδοι κ στρατηγικές διδασκαλίας - κριτήρια επιτυχίας κ.λπ.). Υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα στις διαφάνειες των εισηγήσεων. Δε με πειράζει να έχετε μαζί σας σημειώσεις του μαθήματος.

Η ημερομηνία παράδοσης των εργασίων δεν αλλάζει και καταλυτική μέρα παράδοσης ορίζεται η 27η Ιανουαρίου 2017. οι εργασίες θα παραδοθούν ηλεκτρονικά μέσω e mail εδώ ή στο προσωπικό μου (dimitriadouioanna@hotmail.com). Παρακαλώ να αναμένεται επιβαιβεωτικό email ότι έλαβα την εργασία σας. Αν δεν λάβετε ανάλογο μνμ την ίδια ή την επόμενη μέρα της δική σας αποστολής, παρακαλώ να το ξαναστείλετε. 

Σας ευχαριστώ, καλή επιτυχία σε όλους