Ύλη και πληροφορίες για τις εξετάσεις
- Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017 -

Ύλη και πληροφορίες για τις εξετάσεις (ακ. έτος 2017-2018, εξεταστικές περίοδοι Ιανουαρίου 2018 και Σεπτεμβρίου 2018)

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν σε 2 φάσεις:

Α. Γραπτή εξέταση. Εδώ θα τεθούν ζητήματα ορισμών αλλά και θεωρητικά ζητήματα που περιέχονται στα κείμενα της ύλης του μαθήματος.

Β. Συμπλήρωση φύλλου εργασίας με βάση ερωτήσεις ακουστικής αντίληψης και ενεργητικής κατανόησης μουσικών εννοιών. Η εξέταση αυτή θα γίνει σε ομάδες των 30 ατόμων, θα διαρκέσει περίπου 10 λεπτά για κάθε ομάδα, και θα εστιάσει σε δοκιμασίες βιωματικής κατανόησης των μουσικών εννοιών με βάση τις ασκήσεις που κάναμε στο μάθημα.

Την ύλη του μαθήματος αποτελούν:

α) το υλικό που διδάχθηκε στις παραδόσεις, οι ορισμοί, και οι βιωματικές ασκήσεις κατανόησης μουσικών εννοιών που κάναμε στο μάθημα. 

β) Τα κείμενα που έχουν αναρτηθεί στο e-class του μαθήματος

(γ) Οι παρακάτω σελίδες από το βιβλίο του Μ. Γρηγορίου, Μουσική για παιδιά και για έξυπνουνς μεγάλους:

19-72, 

81-92

95-99

102-103 (Μουσικό μέτρο)

106-108

112-116

133-134 (διαστήματα)

 

 

Καλή μελέτη & καλή επιτυχία

πκ